Atenció al públic:

8.30h / 13h - 15h / 18h

C/ Pompeu Fabra,3

L’Espluga de Francolí

977 87 00 62

vedrunaespluga@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

santjoandeu

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir al més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

duna

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

apps

Entorns virtuals d’aprenentatge (GSuite, plataforma Clickedu...)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada.

angles

Projecte plurilingüe

Projecte pensat perquè els alumnes aprenguin l’anglès de manera gradual al llarg de tota la seva escolarització.

escacs

Projecte “Els escacs a l’escola”

Amb la incorporació dels escacs a l’escola volem potenciar la millora de les habilitats personals dels nostres alumnes, de fet els nens i nenes que juguen a escacs tenen una visió més àmplia del món que els rodeja.

Projecte de programació informàtica i iniciació a la robòtica

La programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de l’aprenentatge des de ben petits; augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels estudiants. A més, els nens que treballen amb ordinadors busquen consells d’altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma col·laborativa.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website